Kunduz

Kunduz

(Perzisch: كندوز) is een van de 34 provincies van Afghanistan. In het noorden grenst de provincie aan Tadzjikistan. De hoofdstad is Kunduz, gelegen in het gelijknamige district.
De provincie Kunduz is onderverdeeld in 7 districten: Aliabad, Archi, Chahar Dara , Imam Sahib , Khanabad , Kunduz , Qalay-I-Zal

Aan het hoofd van het provinciebestuur staat een gouverneur, die door de president beno meer

Nederlandse politietrainingsmissie

De Nederlandse politietrainingsmissie in Kunduz betreft een operatie van de regering van Nederland om in de Afghaanse provincie Kunduz personeel van de Afghaanse civiele politie te ondersteunen in zijn opleiding. Daarnaast is voorzien in justitiele en vredestaken op verschillende plaatsen in het land.

Achtergrond Nederland is vier jaar lang, van augustus 2006 tot augustus 2010, militair aanwezig geweest in Afghanistan met de Task Force Uruzgan.

Nadat begin 2010 gebleken wa meer

Verkenningsfase

Op 21 april 2010 dienden Tweede Kamerleden van GroenLinks, D66, CDA, VVD, ChristenUnie en SGP een motie in, waarin de regering werd verzocht de behoefte op het gebied van civiele politietraining en -opleiding in Afghanistan in kaart te brengen en de Kamer te informeren hoe Nederland daarin zou kunnen voorzien.

Op 25 juni van dat jaar stuurden de ministers Verhagen en Van Middelkoop een brief aan de Tweede Kamer waarin werd geschetst bij welke al bestaande internationale politionele in meer

Opinie en politieke beraadslaging

De politietrainingsmissie is al vanaf de eerste plannen omstreden in het Nederlandse parlement en de publieke opinie. Aan nut en noodzaak wordt door uiteenlopende partijen, politieke en defensieanalisten en geraadpleegde burgers sterk getwijfeld. Onder meer zou Kunduz niet (meer) de relatief veilige provincie zijn die de regering het had genoemd.

Veelvuldig is de vrees geuit dat Nederlanders of door Nederland getrainde politiemensen in gevechten met Talibanstrijders betrokken zullen w meer

Uitvoering van de missie

Doordat het Duitse trainingscentrum uitgebreid moet worden om geschikt te worden voor de huisvesting van Nederlands personeel is de verwachting dat de basisopleiding pas in januari 2012 echt kan beginnen.

Naar verwachting in augustus 2011 zullen militairen en leden van de Koninklijke Marechaussee in Kunduz beginnen met het begeleiden van Afghaanse agenten in praktijksituaties.

In mei en juni werden de Nederlandse trainers voor hun taken opgeleid door Amerikanen op een NAVO meer
fotoooo